STUDIJNÍ MATERIÁLY Ú15113 FA ČVUT V PRAZE  
  přihlášení / registrace    
 

Studijní materiály poskytují informace o vybraných osobnostech, skupinách a stavbách z dějin architektury 19. - 21. století. Záznamy mají podobu podrobného encyklopedického hesla. Osobnosti a skupiny lze uvést do vzájemných souvislostí formou časové osy nebo vztahové sítě. Databáze umožňují prostřednictvím filtru fulltextové vyhledávání nebo členění do tematických celků (např. stavby dle letopočtu, autora, země, lokality, typologického zařazení apod.).
Vznik studijních materiálů podpořil v letech 2010 a 2012 Fond rozvoje vysokých škol. Koncepci formulovali Petr Vorlík a René Bezvald. Na přípravě textů se podíleli Petr Vorlík, Pavel Škranc, Matúš Dulla, Petr Urlich, Hubert Guzik, Ivana Tláskalová-Zavillová, Jan Zikmund, Klára Brůhová, Lenka Hlaváčová, Anna Kašíková, Klára Mergerová, Eva Bortelová, Patrik Hocke, Blanka Kynčlová, Jakub Bacík, Ivana Fuchsová ad. Databázové záznamy jsou průběžně doplňovány a zpřesňovány...
 
 
  IKAS Net-Computing Praha, ikas@ikas.cz, © 2012 - 2022, ver. 1.0   FA ČVUT v Praze, vorlik@fa.cvut.cz, ústav 15113, © 2012 - 2022